Kontroller kvalitet fra råvare til ferdige produkter, foreta kvalitetskontroll ved hver prosess, overgå konkurrentens produksjon fra outsourcing av halvfabrikata.


18-32.jpg