1.  Å bære liv

2.  Begrensende hastighet

3.  Tillatt husbelastning