FK stiller følgende nasjonale standarder og bransjestandarder:

Nasjonale standarder:
1. GB / T27554-2011 Rullelagre- Sett inn lagerenheter- Identifikasjonskode
2. GB / T27555-2011 Rullelager- Sett inn lagerenheter- Spesifikasjoner
3. GB / T27560-2011 Rullelagre-Støpehus for innsatslager-Spesifikasjoner

Bransjestandarder
1. JB / T 8513-2010 Rullelagre-Sett inn lagerenheter-Klassifisering
2. JB / T 8876-2010 Rullelagre-Støpte hus for innsatslager-Spesifikasjoner
3. JB / T 8919-2010 Rullelagre-Sett inn lagre og eksentriske låsekrage-spesifikasjoner
4. JB / T6363-2007 Rullelager-Pressede hus for innsatslager-Spesifikasjoner
5. JB / T6640-2007 Rullelagre- Sett inn lagerenheter- Identifikasjonskode
6. JB / T5304-2007 Rullelagre-Sett inn lagre-Radiell innvendig avstand